Екип

Екипът на РЕСУРС КОНСУЛТИНГ ЕООД е обединен от принципите за добра практика в организационното консултиране и обучение.

Консултантите на фирмата са доказани професионалисти и притежават необходимите сертификати за правоспособност за такъв тип работа. Работим с висококвалифицирани обучители, които са експерти както в областта си, така и професионални обучители, което ни дава възможност да сме гъвкави и мобилни по отношение нуждите на клиента

 Татяна Врабчева

старши консултант и управител на РЕСУРС КОНСУЛТИНГ ЕООД  от 2008г.

 Мениджър на различни проекти и програми с повече от 20 години опит. Управлява проекти с екипи от 5 до 65 души и отговаря за бюджети на стойност до половин милион лева. Ръководител проекти, старши-обучител за серия обучения (в над 30 проекта от 2008г. – до момента) Въвеждащи, Поддържащи и Награждащи на персонал на доставчици на социални услуги в общността. 

  • Супервизор и организационен консултант на екипи на ЦОП, ЦНСТ, ЗЖ; ДЦВХУ; ЦСРИ ; Областни екипи по приемна грижа (от 2011г. до момента)
  • Старши обучител в специализирани обучения за изграждане на екипи на социални предприятия по проекти на Община Бургас и Община Средец (2012г.)
  • Обучител в серия от обучения по ключови компетенции (2013; 2014г.; 2015г.), финансирани по проекти по ОПАК за Общински администрации за „Изграждане на екипи”, „Мотивация и лична ефективност” ; Лидерски умения и екипна ефективност”, «Работа с уязвими групи» по проекти финансирани от ОПАК на Община Павликени, Община Силистра, Община Генерал Тошево, Община Алфатар, Община Сунгурларе; Община Шабла; Областна администрация Хасково
  • Обучител в серия от мотивационни обучения и консултант по разработване на индивидуални планове за кариерно развитие (2013г.)
  • Специализирано обучение за трудови посредници към Агенция по заетостта (юли 2013г.);
  • Обучител в пет тренинга по Ключови компетенции на теми: "Презентационни умения", "Умения за водене на преговори" и "Ефективна бизнес комуникация" по проект: "Повишаване квалификацията на заети лица в "Хюлет-Пакард Глобъл Деливъри България Сентър" (август-септември 2013г.);  
  • Старши-обучител за "Регионална митническа дирекция" – „Управление на времето и стреса” (2008); 
  • Водещ на многобройни тренинги за котнкурентноспособност и социални умения от 1996г. до сега.