Клиенти‎ > ‎

Други

Банка ДСК ЕАД, Бизнес център Бургас

  • 2018г.: Организиране на събитие за корпоративни клиенти на ДСК от областите Бургас, Сливен и Ямбол

Уникат ООД- гр.Варна

  • 2009г.: Разработване и внедряване на система за управление на човешките ресурси;
  • 2009г. Мотивационен семинар и обучение на тема„Същност и принципи на наставничеството” по проект BG206/018-343.10.01—1.94

 

ОУ „Васил Левски”-Бургас

  • 2012г. - обучение за работа в екип;
  • 2013г. – обучения за работа в мултикултурна среда и обучение на медиатори по проект BG051PO001-4.1.06-0006
Kyowa Europe
  • 2016г. - разработване и внедряване на Система за управление на качеството в съответствие с изисквания ISO 9001:2015