Клиенти‎ > ‎

Консултантски организации

Търговско промишлена палата - гр.Добрич

  • 2017-2018г.: услуги по разработване на Пътна карта на устойчивата заетост и мобилност на работната сила на територията на трансграничния регион Добрич- Констанца

Авангард персонал Консултинг ООД- гр.Добрич

  • 2009г. : обучителен семинар „Интер-културни компетенции”
  • 2013г.: седем обучителни семинара за „Изграждане на екипи”, „Мотивация и лична ефективност”; Лидерски умения и екипна ефективност”, «Работа с уязвими групи» по проекти финансирани от ОПАК на общински администрации- Община Павликени, Община Силистра и Община Генерал Тошево
  • 2014г.: Придобиване на знания и изграждане на умения за работа в екип за 30 участници – служители на Община Алфатар и Екипна ефективност, 1 група, 26 участници  - служители на Областна администрация Хасково
  • 2015г.: два обучителни семинара  на тема „Организационни и комуникативни умения” и "Повишаване на мотивацията и създаване на организационна принадлежност и идентификация " по проект финансиран от ОПАК на общинска администрация Шабла

 Тугедър ЕООД-гр.София

  • 2011г. - обучения по Xpert на тема „Умения за проговаряне”; „Разработване и управление на проекти”
  • 2013г. – обучения по ключови компетенции „Умения за презентиране”; „Преговорни умения”
  • 2015г.  - тиймбилдинг "Подобряване на синергията в екипа на ТП Гедеон Рихтер България"

Евроквалификационен център АД – София

  • 2011г. : обучения на персонала на „Аристон-С” ООД на теми: „Мотивация и работа в екип” и „Умения за преговори”

Театом ЕООД- гр.Бургас

  • 2009г. - обучение на мениджъри от Регионална митническа дирекция – Бургас на тема: „Управление на времето и стреса”