Новини‎ > ‎

290 лични асистенти и домашни помощници са обучени от екип на Ресурс Консултинг ЕООД

публикувано 19.09.2016 г., 2:37 ч. от Татяна Врабчева   [ актуализирано 23.12.2017 г., 8:34 ч. ]
През 2016 г. в изпълнение на договори за консултантски услуги с общините: 
  • Малко Търново;
  • Средец;
  • Приморско;
  • Бургас;
  • Руен;
  • Сандански;
  • Струмяни;
екипът ни обучи 290 лични асистента и домашни помощници за предоставяне на социални услуги в общността по схема BG05M9ОP001-2.002  „Независим живот” на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. Сертификати за завършено успешно въвеждащо обучение получиха 223 лица. 

Обученията на асистенти и помощници са гаранция за успех на проектите на бенефициентите- общини и най-вече за качество на предоставяните услуги. В рамките на обученията разчитаме на учене чрез опита, преживяванията и динамиката на групата. Обучителните програми съответстват на изискванията на Методиките за предоставяне на социални услуги в общността, както и на добрите практики и опита на професионалистите от екипа на Ресурс Консултинг.

  

   

 

Comments