Новини‎ > ‎

Нови осем договора през 2016г.

публикувано 8.05.2016 г., 6:42 ч. от Татяна Врабчева

От началото на 2016 г. „Ресурс консултинг” еоод  успешно изпълнява осем договора за консултантски услуги в 5 български общини: Поморие, Средец, Камено, Малко Търново, Сандански. Предстои подписване на договор с община Струмяни.

Консултантските услуги включват организиране и провеждане на специализирани обучения; супервизии; изготвяне на методологии; оценка на потребностите от социални и здравни услуги, психологическо консултиране и подкрепа по проекти на общинските администрации по БФП BG05M9OP001-2.002 схема „Независим живот” от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Екипът на Ресурс консултинг устойчиво предоставя услуги на общински администрации, работещи в сферата на социалното включване, желаещи да развиват своя професионален капацитет като:

  • предоставя консултации по същността, многообразието и процеса на предоставяне и управление на социални услуги в домашна среда и в общността;
  • проучва потребностите от социални услуги на местно ниво и ресурсите за тяхната доставка;
  • изработва анализи относно качеството и ефективността на предоставяните на местно ниво социални услуги.
Comments