Новини‎ > ‎

Обучения и двудневна кръгла маса в община Сливен

публикувано 9.07.2014 г., 23:50 ч. от Татяна Врабчева   [ актуализирано 23.12.2017 г., 9:25 ч. ]
В периода 9 май - 8 юни 2014г „Ресурс Консултинг” ЕООД бе изпълнител на услуга за „Обучения и кръгли маси по проект „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен”, договор № BG051PO001-4.1.05-0158.

В Хотелски комплекс „Национал” – гр. Сливен се проведоха 3 двудневни обучителни модула за 50 педагози. Целта на обучението бе да се повиши квалификацията на педагогическите специалисти от училища и детски градини в община Сливен, чрез стимулиране на междукултурното общуване на деца и възрастни, водещо до толерантно отношение към различните култури, до взаимна социализация на различните етноси и подобряване на социалната среда. По време на обучението активно се дискутираха различни аспекти на мултикултурното образование и десегрегацията. Създадената работна атмосфера спомогна за задълбочен анализ на факторите на средата и създаде възможност за рефлексия от учителите по проблемите на мултикултурно образование.

Организирани и проведени бяха 3 еднодневни мотивационни обучения за 60 родители. В рамките на договора на „Ресурс консултинг” ЕООД с община Сливен се проведе и двудневна кръгла маса с над 65 участници на тема „Десегрегация и мултикултурно образование”.
  

 

Comments