Новини‎ > ‎

Обучения на родители на деца с ДЦП и родители на деца с аутизъм

публикувано 23.12.2017 г., 7:57 ч. от Татяна Врабчева   [ актуализирано 23.12.2017 г., 8:05 ч. ]

В края на м.Март 2017г. в Морско казино гр.Бургас екипът на РЕСУРС КОНСУЛТИНГ ЕООД, проведе две двудневни обучения за родители на деца с увреждания. Обучителните дейности се организират в рамките на проект „Създаване на център за рехабилитация и психологическа подкрепа за децата с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства на територията на Община Бургас“, ДБФП №:РД-13-144/14.09.2015г. Проектът се финансира в рамките на по Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, която се изпълнява от Министерство на здравеопазването и се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 г. www.eeagrants.org
Програмите са съобразени с потребностите и спецификите на децата с аутизъм и децата с ДЦП и се реализират от екип от психолози на „Ресурс Консултинг” ЕООД.

 

 

Comments