Новини‎ > ‎

Успешен старт на събития възложени от Община Бургас

публикувано 30.12.2017 г., 3:07 ч. от Татяна Врабчева

В рамките на договор с Община Бургас за организиране и провеждане на събития за лицата от целевата група по проект BG05M2OP001– 3.002–0040–C02, успешно бяха изпълнени:

  • през м. Май две състезания за деца от 6 училища на общината, които се реализираха в Областна библиотека «П.Яворов»;
  • на 13 юни 2017г. в Спортен център «Изгрев», гр. Бургас – спортен празник за над 90 деца и юноши от 8 училища на общината;
  • на 30 октомври 2017г. в Младежки център, гр.Бргас – състезание по Краезнание за над 90 деца и юноши от 8 училища на общината.


Comments