Услуги‎ > ‎

Събития+

·         Работни срещи, с цел да повишите мотивацията в екипа;

·         Срещи на екипа с цел да генерирате идеи и предложения за разрешаване на актуални проблеми;

·         Конференции / кръгли маси с цел да споделите и използвате добри практики

Консултантите на Ресурс Консултинг могат да подготвят това събитие. Ние можем да ви съдействаме с:

  • Програма според нуждите на събитието;
  • Организация на събитието – цялата предварителна подготовка и логистиката по време на самото събитие;
  • Провеждане на самото събитие – екипът ни е изграден от квалифицирани обучители, които осигуряват интерактивност и фасилитират ефективно дискусиите по време на събитието.
    Ние ви съдействаме както на всеки от тези етапи за вашето събитие поотделно, така
    и цялостно в зависимост от Вашето предпочитание.