Услуги‎ > ‎

Специализирани обучения

В своята работа ние подпомагаме клиентите си в изпълнението на техните планове за развитие на човешкия капитал и следваме техните стратегически цели и приоритети.

Предлагаме следния подход на работа, организиран в три фази:

Подготовка: включваща проучване на потребностите и разработване на предварителна програма

Като резултат от тази фаза е поставянето на конкретни измерими цели за обучението.


Приложение/Обучение: включва самото провеждане на обучението


Примерни теми, част от които да бъдат застъпени по време на обучението:
 • Развитие на умения за работа в екип;
 • Организиране и управление на проекти;
 • Повишаване на екипната ефективност;
 • Развитие на комуникативните умения и уменията за ефективно общуване;
 • Умения за работа при стрес;
 • Усъвършенстване на асертивното поведение на работното място;
 • Управление на времето;
 • Оптимизиране на междуличностни умения;
 • Продажбени умения;
 • Работа с клиенти;
 • Презентационни умения

По време на обучението се използват индивидуални и групови форми на работа, включващи презентации, дискусии, даване на обратна връзка, работа в малки групи, разглеждане на казуси, ролеви игриОценяване: включва измерване на ефективността на работата и проследяване, както по време, така и след обучението в краткосрочен, средносрочен и/или дългосрочен план.