Услуги‎ > ‎

Супервизия

· Предлагаме супервизията като специфична дългосрочна форма на обучение.

· Като независими и обективни експерти предлагаме на участниците външната гледна точка и един по-различен подход към техните теми и проблеми.

· Предоставяме нашия опит и ценим и използваме опита на участниците.

· Проучване на казуси от практиката с помощта на интервюта и провеждане на супервизия за група до шест души, изготвяне на писмен доклад с изводи и препоръки към заявителя.

· Супервизорите спазват принципа на конфиденциалност в работата, който е част от Етичния кодекс на управленските консултанти.