Услуги‎ > ‎

Тийм билдинг

Ние Ви предлагаме организирането на „тиймбилдинг" тренинги на различни атрактивни места в страната.

Повечето хора си представят „събиране с колегите" единствено с цел опознаване. Ние  Ви предлагаме един по - различен поглед на този обучителен метод и използването му като цялостен процес на изграждане на екип. При планирането на тренингите съчетаваме оптимално дейности на открито (outdoor) и в зала (indoor).

Нашият екип е в състояние да планира Вашия „тиймбилдинг", акцентирайки върху различни характеристики на екипната работа като например:

  • Комуникация;
  • Конфликти;
  • Социална компетентност;
  • Делегиране;
  • Вземане на решения;
  • Стилове на ръководство;
  • Мотивиране;
  • Роли в екипа.

Всяко упражнение (симулация) изисква креативност, личен принос от всеки един от участниците и ефективно взаимодействие с останалите в екипа. Далеч от ограниченията на работното място се търсят нови гледни точки и решения на ежедневните проблеми.

Предложението ни е подходящо за малки, средни и големи фирми, независимо от сферата им на дейност.

ето как работим